Bahasa

/

Berita

Anugerah Ketua Pengarah MAMPU

Tahniah diucapkan kepada kumpulan KIK e-Trans dari Politeknik Kuala Terengganu (PKT) diatas Anugerah Ketua Pengarah MAMPU atas kejayaan menghasilkan produk inovasi yang berimpak tinggi dan menjimatkan kos perbelanjaan organisasi selaras dengan matlamat National Blue Ocean Strategy NBOS pada 14 - 15 November 2016 di Melaka International Trade Centre, Ayer Keroh Melaka.

eTrans