Bahasa

/

Berita Staf

Partnering Industry

CEO Faculty diprogramkan bagi mempelawa pemimpin industri dan sektor awam untuk menyampaikan syarahan mereka di politeknik dengan objektif berikut:

  1. memberi inspirasi kepada pelajar
  2. menutup jurang antara teori dan praktikal yang membenarkan kajian kes sebenar
  3. aplikasi bagi pengetahuan terkini dan membawa pengalaman praktikal atau pengetahuan tersirat kepada pelajar
  4. mengukuhkan hubungan industri dalam pelbagai akitiviti kolaborasi
  • Jawatan Kosong
  • Polytechnic Graduate Employability Programme
  • Generate Marketing (Graduates)

 CEO2 Faculty